Vážení návštěvníci těchto stránek, pokud jste učitelé, vychovatelé v družině nebo v dětských domovech, či vedete dětské oddíly a prázdninové akce, pak jste tady správně. Vy všichni totiž můžete využít nabídku ekologických výukových programů. Najdete zde kompletní (a stále aktualizovanou) nabídku programů, informace o tom, jak programy fungují a jak je možné si je objednat, fotogalerii a také pár slov o mně. Nepřehlédněte ani rubriku obchůdek, kde nabízím pomůcky, které se osvědčily na programech, abyste s nimi ve školách, oddílech i rodinách mohli samostatně pracovat a radovat se z objevů.

Programy pro druhý stupeň ZŠ a nižší gymnázia

Programy probíhají ve škole nebo v terénu poblíž školy, jejich délka je 90 minut, cena je 40 Kč na žáka. Nově je možné všechny programy absolvovat i ve zkrácené verzi na jednu vyučovací hodinu, v tom případě je cena 30 Kč na žáka. (Neplatí pro program Tajemné rašeliniště Tajga - informace najdete níže.)

Programy v učebně:
Jsou potraviny vždy zdravé? – žáci si uvědomí zdravotní rizika při nákupu potravin, seznámí se se značením na obalech, dovědí se, co znamená označení bio, co jsou fair trade výrobky, seznámí se s principy ekologického zemědělství. Program vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.

Proč kupujeme víc? – žáci si uvědomí nadspotřebu v konzumní společnosti, zastaví se nad působením reklamy a problematikou nadbytečných obalů. Zamyslí se nad tím, jak tomu mohou čelit. Program vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.

Včely a další společenský hmyz – žáci se stručně seznámí se stavbou těla včely, prohlédnou si včely i jiný blanokřídlý hmyz pod mikroskopem a ve sbírce, formou her se seznámí s činnostmi jednotlivých kast, prohlédnou si skutečný (prázdný) úl i s plásty a další včelařské pomůcky. Program vhodný pro 6. – 7. třídu ZŠ nebo adekvátní část nižšího gymnázia.

Ochrana živočichů – žáci se seznámí se základními principy ochrany živočichů v České republice, s kategoriemi zvláště chráněných živočichů a jejich příklady, dovědí se jak se chovat při nálezu zraněného nebo mrtvého živočicha, svědectví týrání a pod., seznámí se s problematikou (vhodností) ZOO, cirkusů, chovem na kožešiny atd… Program vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.

Jak vzniká papír – žáci se seznámí s celým životním cyklem papíru od stromu až k recyklaci, vyzkouší si výrobu ručního papíru. Žáci si z domova přinesou kuchyňské prkénko a aspoň dvoje savé noviny. Program vhodný pro 6. třídu ZŠ.

 

Na pavoučím vlákně –žáci nahlédnou do zajímavého světa pavouků, prostřednictvím modelu pavouka, her a pozorování živého pavouka se seznámí se stavbou těla, různými druhy sítí a loveckých metod, zajímavými námluvami a péčí o potomstvo. Poznání těchto pozoruhodných živočichů by mělo pomoci odbourat strach z nich. Program vhodný pro 6. a 7. třídu ZŠ nebo adekvátní část nižšího gymnázia.

NOVĚ Vánoční stromek známý, neznámý – žáci se stručně seznámí s historií vánočního stromečku, s pomocí skutečných ukázek se naučí poznávat běžné druhy našich jehličnanů, aktivně se seznámí s problematikou pěstování a rozvozu vánočních stromečků, uvědomí si, jaké jsou k přírodě šetrné možnosti pořízení stromečku a doví se, co znamená zkratka FSC. Každý žák si vyrobí i jednoduchou vánoční dekoraci. Program vhodný pro celý druhý stupeň a nižší gymnázium.
 

Programy venku či střídavě venku i v učebně (není-li uvedeno jinak, možnost realizace v květnu-červnu a září-říjnu):
Co žije na louce – žáci se dozvědí, jak funguje ekosystém louka, vyzkouší si lov hmyzu smýkací sítí a pokusí se ho zařadit do řádů, na některé druhy hmyzu si také zahrají. Program vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.

Co žije ve vodě – žáci se dovědí, jak funguje vodní ekosystém, vyzkouší si lov vodních bezobratlých síťkou planktonkou a jejich určování podle zjednodušeného klíče, nebude chybět ani hra a výtvarná aktivita. Program vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.

Co žije v lese – žáci se dozvědí, jak funguje ekosystém lesa, různými loveckými metodami se seznámí s bezobratlými obyvateli jednotlivých pater a zkusí si je sami určit podle jednoduchých klíčů. Program vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.

Hmyz kolem nás – žáci si vyzkouší lov hmyzu smýkací sítí (hmyz se po demonstraci opět vypustí), seznámí se i s dalšími entomologickými pomůckami. Vyzkouší si poznávání různých řádů, prohlédnou si ukázku sbírky a dozvědí se, proč je třeba hmyz sbírat a zkoumat. Program vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.

Ptáci kolem nás – ornitologická vycházka s dalekohledy naplněná povídáním o ptácích a doplněná pracovními listy (Možnost realizace po celý rok, doporučuji zimu nebo jaro, kdy jsou ptáci nejlépe vidět.). Ukázka ornitologické sítě a kroužků. Program vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.

Na pavoučím vlákně – venkovní varianta - žáci nahlédnou do zajímavého světa pavouků, prostřednictvím modelu pavouka, her a pozorování živého pavouka se seznámí se stavbou těla, různými druhy sítí a loveckých metod, zajímavými námluvami a péčí o potomstvo. Vyzkoušejí si též nachytat a případně určit pavouky dle jednoduchého klíče, zkusí najít různé typy pavučin. Poznání těchto pozoruhodných živočichů by mělo pomoci odbourat strach z nich. Program vhodný pro 6. a 7. třídu a adekvátní část nižšího gymnázia.


Tajemné rašeliniště Tajga
Terénní program na trase naučné stezky NPR Kladské rašeliny určený pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Začátek programu je na parkovišti v osadě Kladská. Tématem programu je ekosystém rašeliniště, jeho využití člověkem a ochrana. Žáci uvidí i
provázanost života lidí s tímto místem Vyzkouší si výzkum v terénu a nechají na sebe působit krajinu při výtvarné aktivitě.

Program trvá přibližně 180 minut a jeho cena je 50 Kč na žáka. Dopravu si zajišťují školy samy. Program lze realizovat v dubnu - říjnu.
Doporučené vybavení: Každý by měl mít vhodnou obuv a oblečení do terénu, pití, pláštěnku, pokrývku hlavy, propisku, případně poznámkový blok, věci doporučujeme nést v batohu (tašky přes rameno nebo do ruky v terénu překáží). Skupina by měla být vybavena lékárničkou, ve které by mimo jiné neměly chybět prostředky proti alergii. 

Aktuálně

Přírodovědně ekohravý kroužek v DDM Dráček v Mariánských Lázních zahájí 21.9. svůj druhý rok. Po loňském rozběhu bude letos probíhat formou "dobrodružné vědecké expedice" s rozuzlením na konci. Informace o čase a přihláškách najdete na přiloženém letáčku a na stránkách DDM Dráček http://www.ddmml.cz/seznam-krouzku/204-prirodovedne-ekohravy/
V rubrice Obchůdek přibyly dvě položky. Hmyzí hotel ke složení a hra Mravenčí výroky.
Oblíbené exkurze na Kladské Výprava do Tajgy a Tajemné rašeliniště Tajga jsou zpátky v nabídce!
V rubrice Obchůdek najdete akční nabídku na entomologické sítě. Více se dočtete přímo tam.
IMG_4225.JPG
Kontakt

Mgr. Kateřina Dvořáková    IČ: 02123789
ekologická výchova a entomologický výzkum
Tři Sekery 21, 353 01 Mariánské Lázně

email: ekovychova-dvorakova@seznam.cz
skype: sapromyza
mobil: 608 131 672

číslo bankovního účtu: 197673144/0300
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one