Vážení návštěvníci těchto stránek, pokud jste učitelé, vychovatelé v družině nebo v dětských domovech, či vedete dětské oddíly a prázdninové akce, pak jste tady správně. Vy všichni totiž můžete využít nabídku ekologických výukových programů. Najdete zde kompletní (a stále aktualizovanou) nabídku programů, informace o tom, jak programy fungují a jak je možné si je objednat, fotogalerii a také pár slov o mně. Nepřehlédněte ani rubriku obchůdek, kde nabízím pomůcky, které se osvědčily na programech, abyste s nimi ve školách, oddílech i rodinách mohli samostatně pracovat a radovat se z objevů.

Programy pro mateřské školy

výroba chrostík

výroba chrostík

výroba chrostíka
V jarním lese

V jarním lese

V jarním lese
paletky

paletky

paletky
frotáž

frotáž

frotáž
Programy probíhají ve školce nebo v její blízkosti. Jejich délka je 60 minut, cena programu je 35 Kč na dítě. (Děti mladší tří let mohou být přítomny, ale neplatí.) Není-li uvedeno jinak, terénní programy lze realizovat v květnu – červnu a září – říjnu. (Neplatí pro program Výprava do Tajgy - informace najdete níže.)

Programy ve třídě:
Jak vzniká papír – děti se dovědí, z čeho se vyrábí papír, jak s ním můžeme šetřit a kam máme odnést nepotřebný papír. V delší části programu si s případnou dopomocí vyrobí a ozdobí každý svůj vlastní papír.  Děti si z domova přinesou kuchyňské prkénko a aspoň dvoje savé noviny.

Jak se žije včeličkám -  děti se hravou formou seznámí  se stavbou těla včely, dovědí se, kdo jsou  královna, trubci a dělnice a jaké činnosti během života vykonávají. Prohlédnou si skutečný (prázdný) úl i s plásty a další včelařské pomůcky.

Jak to chodí u mravenečků
děti se pomocí her seznámí se životem mravenců.  Dovědí se, že mraveniště není jen hromádka jehličí, kdo klade vajíčka, jak se krmí larvičky, kdo je s mravenci  kamarád a koho se naopak musejí obávat, a mnoho dalšího z mravenčího života. Každé dítě si vyrobí mravenečka, kterého si může odnést domů.


 Jak se mají zvířátka v zimě - děti se hravou formou seznámí s tím, která zvířátka v zimě spí a kde, co dělají ta, která nespí, že nás někteří ptáčkové opouštějí a jiní naopak přilétají.  Osahají si pelíšky, projdou se po stopách a udělají dobrotu ptáčkům. Program si můžete objednat na termíny od poloviny listopadu do února.
 

Na pavoučím vlákénku - povídáním o pavoucích a hrami děti provede pavouk Pletáček. Děti si vyrobí svoje pavoučky, které umístí na společnou pavučinu. Budeme také pozorovat živého pavouka a přesvědčíme se, že není třeba se ho bát.

NOVĚ Od vajíčka k žabce – děti se seznámí s vývojem žab, jejich způsobem života i ochranou. Samy se vyvinou z vajíčka v pulce a žabku a zkusí si ulovit mouchu „žabím jazykem“. Dovědí se, jaké nebezpečí číhá na žabky na silnicích a vyzkouší si jejich záchranu. Dle sezóny a aktuálních možností uvidí i živé obojživelníky. (V případě pěkného počasí a dostupnosti vody poblíž školky doporučuji venkovní variantu.) (Tento program je inspirován stejnojmenným programem Vodního domu při ČSOP Vlašim.)

Programy venku  (není-li uvedeno jinak, možnost realizace v květnu-červnu a září-říjnu):
Lesní hrátky (nejen) se zvířátky – program probíhá v lese v blízkosti školky. Děti se tiše zaposlouchají do zvuků lesa, seznámí se se stavbou stromu, vyzkoušejí si frotáž kůry a odnesou si takto vytvořený obrázek, budou lovit a pozorovat drobné živočichy a hledat pobytová znamení.

Broučci, pavoučci, slimáčci a jiná havěť – program probíhá v jakémkoliv přírodním exteriéru, děti se pokusí nalézt a chytit drobné živočichy (mohou si vyzkoušet i entomologickou síť nebo prosev), v krabičkách si je prohlédnou a porovnají (co je větší, rychlejší, barevnější….) a poté vypustí. Vyzkouší si něco ze života mravenců a hrou si ověří znalost bezobratlých živočichů

Ze života chrostíků program probíhá u potůčku v blízkosti školky. Lektorka seznámí děti s chrostíky s pomocí Ferdy Mravence. Pak dětem chrostíky naloví (je-li to bezpečné místo, mohou lovit i samy). Děti se hravou formou dovědí, o jaké živočichy se jedná. Na závěr si každé dítě vyrobí schránku chrostíka. AKTUALIZOVANÁ VERZE

NOVĚ Co vyprávěl klobouk Podzimák – program probíhá v blízkosti školky, nejlépe v lese nebo parku s listnatými stromy a keři. Moudrý klobouk děti provede podzimem, hravě je seznámí s podzimní přírodou a s přípravami rostlin i živočichů na zimu. Program lze realizovat v září – listopadu. V případě chladnějšího počasí může první polovina proběhnout ve třídě.

NOVĚ Od vajíčka k žabce – program probíhá v blízkosti školky u rybníku, jezírka nebo potůčku. Děti se seznámí s vývojem žab, jejich způsobem života i ochranou. Samy se vyvinou z vajíčka v pulce a žabku a zkusí si ulovit mouchu „žabím jazykem“. Dovědí se, jaké nebezpečí číhá na žabky na silnicích a vyzkouší si jejich záchranu. Společně zkusíme také chytit a pozorovat jednotlivá stadia žab.) ( V případě špatného počasí proběhne uvnitř školky.) Program lze realizovat v dubnu až září.
(Tento program je inspirován stejnojmenným programem Vodního domu při ČSOP Vlašim.)

Výprava do Tajgy – Vycházka po trase naučné stezky NPR Kladské rašeliny, při které se děti hravou formou seznamují s tímto zajímavým místem – s pralesem a rašeliništěm. Součástí je i ukázka čerstvě nalovených vodních bezobratlých. Začátek programu je na parkovišti v osadě Kladská. Program trvá přibližně 150 minut a jeho cena je 50 Kč na dítě. Dopravu si zajišťují školy samy. Program lze realizovat v dubnu - říjnu.
Doporučené vybavení: Každý by měl mít vhodnou obuv a oblečení do terénu, pití, pláštěnku, pokrývku hlavy, věci doporučuji nést v batohu (tašky přes rameno nebo do ruky v terénu překáží). Skupina by měla být vybavena lékárničkou, ve které by mimo jiné neměly chybět prostředky proti alergii.

 

Aktuálně

Přírodovědně ekohravý kroužek v DDM Dráček v Mariánských Lázních zahájí 21.9. svůj druhý rok. Po loňském rozběhu bude letos probíhat formou "dobrodružné vědecké expedice" s rozuzlením na konci. Informace o čase a přihláškách najdete na přiloženém letáčku a na stránkách DDM Dráček http://www.ddmml.cz/seznam-krouzku/204-prirodovedne-ekohravy/
V rubrice Obchůdek přibyly dvě položky. Hmyzí hotel ke složení a hra Mravenčí výroky.
Oblíbené exkurze na Kladské Výprava do Tajgy a Tajemné rašeliniště Tajga jsou zpátky v nabídce!
V rubrice Obchůdek najdete akční nabídku na entomologické sítě. Více se dočtete přímo tam.
IMG_4225.JPG
Kontakt

Mgr. Kateřina Dvořáková    IČ: 02123789
ekologická výchova a entomologický výzkum
Tři Sekery 21, 353 01 Mariánské Lázně

email: ekovychova-dvorakova@seznam.cz
skype: sapromyza
mobil: 608 131 672

číslo bankovního účtu: 197673144/0300
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one