Vážení návštěvníci těchto stránek, pokud jste učitelé, vychovatelé v družině nebo v dětských domovech, či vedete dětské oddíly a prázdninové akce, pak jste tady správně. Vy všichni totiž můžete využít nabídku ekologických výukových programů. Najdete zde kompletní (a stále aktualizovanou) nabídku programů, informace o tom, jak programy fungují a jak je možné si je objednat, fotogalerii a také pár slov o mně. Nepřehlédněte ani rubriku obchůdek, kde nabízím pomůcky, které se osvědčily na programech, abyste s nimi ve školách, oddílech i rodinách mohli samostatně pracovat a radovat se z objevů.

Programy pro druhý stupeň ZŠ a nižší gymnázia

Programy probíhají ve škole nebo v terénu poblíž školy, jejich délka je 90 minut, cena v září - říjnu a dubnu - červnu je 50 Kč na žáka, v listopadu - březnu (a červenci - srpnu) 45 Kč na žáka.  Všechny programy je možné absolvovat i ve zkrácené verzi na jednu vyučovací hodinu, v tom případě je cena v září-říjnu a dubnu-červnu 40 Kč na žáka, v listopadu - březnu (a červenci-srpnu) 35 Kč na žáka. (Neplatí pro program Tajemné rašeliniště Tajga - informace najdete níže.)

Programy v učebně:

Včely a další společenský hmyz – žáci se stručně seznámí se stavbou těla včely, prohlédnou si včely i jiný blanokřídlý hmyz pod mikroskopem a ve sbírce, formou her se seznámí s činnostmi jednotlivých kast, prohlédnou si skutečný (prázdný) úl i s plásty a další včelařské pomůcky. Program vhodný pro 6. – 7. třídu ZŠ nebo adekvátní část nižšího gymnázia.

Ochrana živočichů – žáci se seznámí se základními principy ochrany živočichů v České republice, s kategoriemi zvláště chráněných živočichů a jejich příklady, dovědí se jak se chovat při nálezu zraněného nebo mrtvého živočicha, svědectví týrání a pod., seznámí se s problematikou (vhodností) ZOO, cirkusů, chovem na kožešiny atd… Program vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.

Jak vzniká papír – žáci se seznámí s celým životním cyklem papíru od stromu až k recyklaci, vyzkouší si výrobu ručního papíru. Žáci si z domova přinesou kuchyňské prkénko a aspoň dvoje savé noviny. Program vhodný pro 6. třídu ZŠ.

 

Na pavoučím vlákně –žáci nahlédnou do zajímavého světa pavouků, prostřednictvím modelu pavouka, her a pozorování živého pavouka se seznámí se stavbou těla, různými druhy sítí a loveckých metod, zajímavými námluvami a péčí o potomstvo. Poznání těchto pozoruhodných živočichů by mělo pomoci odbourat strach z nich. Program vhodný pro 6. a 7. třídu ZŠ nebo adekvátní část nižšího gymnázia.

Vánoční stromek známý, neznámý – žáci se stručně seznámí s historií vánočního stromečku, s pomocí skutečných ukázek se naučí poznávat běžné druhy našich jehličnanů, aktivně se seznámí s problematikou pěstování a rozvozu vánočních stromečků, uvědomí si, jaké jsou k přírodě šetrné možnosti pořízení stromečku a doví se, co znamená zkratka FSC. Každý žák si vyrobí i jednoduchou vánoční dekoraci. Program vhodný pro celý druhý stupeň a nižší gymnázium.
 

Programy venku či střídavě venku i v učebně (není-li uvedeno jinak, možnost realizace v květnu-červnu a září-říjnu):

NOVĚ Malujeme Zemi zemí
– žáci si vyrobí tempery z půdy, kterou získají přímo na místě realizace programu. Při zpracování se seznámí s její rozmanitostí a strukturou. Namalované výtvory mohou ozdobit školu. Učitel dostane recept na výrobu temper. Program se obzvlášť hodí ke Dni Země, ale je možné ho realizovat kdykoliv od dubna do října. Děti se mohou ušpinit, měly by mít starší oblečení do terénu. Program vhodný pro celý druhý stupeň.

NOVĚ Za rostlinstvem do krajiny – žáci se seznámí s vazbou rostlin na krajinu, zkusí si práci výzkumníků v terénu, zopakují si v praxi morfologii rostlin, vyzkouší zařazování do čeledí i určování podle klíče. Výstupy své práce si odnesou do třídy. Program vhodný pro celý druhý stupeň.


Co žije na louce – žáci se dozvědí, jak funguje ekosystém louka, vyzkouší si lov hmyzu smýkací sítí a pokusí se ho zařadit do řádů, na některé druhy hmyzu si také zahrají. Program vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.

Co žije ve vodě – žáci se dovědí, jak funguje vodní ekosystém, vyzkouší si lov vodních bezobratlých síťkou planktonkou a jejich určování podle zjednodušeného klíče, nebude chybět ani hra a výtvarná aktivita. Program vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.

Co žije v lese – žáci se dozvědí, jak funguje ekosystém lesa, různými loveckými metodami se seznámí s bezobratlými obyvateli jednotlivých pater a zkusí si je sami určit podle jednoduchých klíčů. Program vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.

Hmyz kolem nás – žáci si vyzkouší lov hmyzu smýkací sítí (hmyz se po demonstraci opět vypustí), seznámí se i s dalšími entomologickými pomůckami. Vyzkouší si poznávání různých řádů, prohlédnou si ukázku sbírky a dozvědí se, proč je třeba hmyz sbírat a zkoumat. Program vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.

Ptáci kolem nás – ornitologická vycházka s dalekohledy naplněná povídáním o ptácích a doplněná pracovními listy (Možnost realizace po celý rok, doporučuji zimu nebo jaro, kdy jsou ptáci nejlépe vidět.). Ukázka ornitologické sítě a kroužků. Program vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.

Na pavoučím vlákně – venkovní varianta - žáci nahlédnou do zajímavého světa pavouků, prostřednictvím modelu pavouka, her a pozorování živého pavouka se seznámí se stavbou těla, různými druhy sítí a loveckých metod, zajímavými námluvami a péčí o potomstvo. Vyzkoušejí si též nachytat a případně určit pavouky dle jednoduchého klíče, zkusí najít různé typy pavučin. Poznání těchto pozoruhodných živočichů by mělo pomoci odbourat strach z nich. Program vhodný pro 6. a 7. třídu a adekvátní část nižšího gymnázia.


Tajemné rašeliniště Tajga
Terénní program na trase naučné stezky NPR Kladské rašeliny určený pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Začátek programu je na parkovišti v osadě Kladská. Tématem programu je ekosystém rašeliniště, jeho využití člověkem a ochrana. Žáci uvidí i
provázanost života lidí s tímto místem Vyzkouší si výzkum v terénu a nechají na sebe působit krajinu při výtvarné aktivitě.

Program trvá přibližně 180 minut a jeho cena je 55 Kč na žáka. Dopravu si zajišťují školy samy. Program lze realizovat v dubnu - říjnu.
Doporučené vybavení: Každý by měl mít vhodnou obuv a oblečení do terénu, pití, pláštěnku, pokrývku hlavy, propisku, případně poznámkový blok, věci doporučujeme nést v batohu (tašky přes rameno nebo do ruky v terénu překáží). Skupina by měla být vybavena lékárničkou, ve které by mimo jiné neměly chybět prostředky proti alergii. 

Aktuálně

V rubrice Blog je článek o ptačích budkách, jejich výběru a umístění. http://ekovychovazapad.webgarden.cz/unnamed/blog
V nabídkách pro MŠ i ZŠ jsou nové programy na ven i do učebny. Například botanické, výtvarné, ptačí a netopýří,při jejichž tvorbě jsem využila metodiku ČESON http://www.ceson.org/.
V obchůdklu si teď na jaře povšimněte ptačích budek ke složení. Zvládnou je s mírnou dopomocí smontovat i malé děti. Brzy bude nejvyšší čas budky vyvěsit. Více zde http://ekovychovazapad.webgarden.cz/unnamed/obchudek
IMG_4225.JPG
Kontakt

Mgr. Kateřina Dvořáková    IČ: 02123789
ekologická výchova a entomologický výzkum
Tři Sekery 21, 353 01 Mariánské Lázně

email: ekovychova-dvorakova@seznam.cz
mobil: 608 131 672

číslo bankovního účtu: 197673144/0300
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one