Vážení návštěvníci těchto stránek, pokud jste učitelé, vychovatelé v družině nebo v dětských domovech, či vedete dětské oddíly a prázdninové akce, pak jste tady správně. Vy všichni totiž můžete využít nabídku ekologických výukových programů. Najdete zde kompletní (a stále aktualizovanou) nabídku programů, informace o tom, jak programy fungují a jak je možné si je objednat, fotogalerii a také pár slov o mně. Nepřehlédněte ani rubriku obchůdek, kde nabízím pomůcky, které se osvědčily na programech, abyste s nimi ve školách, oddílech i rodinách mohli samostatně pracovat a radovat se z objevů.

Programy pro první stupeň ZŠ

    Programy probíhají ve škole nebo v terénu poblíž školy, jejich délka je 90 minut, cena v září-říjnu a dubnu-červnu je 50 Kč na žáka, v listopadu -březnu (a červenci-srpnu) 45 Kč na žáka. (Neplatí pro program Výprava do Tajgy - informace najdete níže.)

Programy v učebně:

NOVĚ Netopýři nejsou myši – žáci se seznámí se stavbou těla netopýra (bude i skutečná ukázka – ne živá), hrami zjistí, co netopýři dělají během roku a jaké mají místo v potravním řetězci. Udělají si představu o druhové pestrosti našich netopýrů a dovědí se, co netopýry ohrožuje a jakým způsobem je můžeme chránit. Program vhodný pro celý první stupeň. (Tento program je inspirován metodikou České společnosti pro ochranu netopýrů.)


Včely a další společenský hmyz – žáci se stručně seznámí se stavbou těla včely, prohlédnou si včely i jiný blanokřídlý hmyz pod mikroskopem a ve sbírce, formou her se seznámí s činnostmi jednotlivých kast, prohlédnou si skutečný (prázdný) úl i s plásty a další včelařské pomůcky. Program vhodný pro celý první stupeň.

Ze života mravenců
– žáci se seznámí se způsobem života mravenců, a to především mravence lesního. Dovědí se, jak to vypadá uvnitř mraveniště a co se děje v něm i okolo. Celým programem prostupuje hraní her, které upevňují představu o životě mravenců. Nebude chybět ani ukázka skutečných mravenců pod mikroskopem. Program vhodný pro celý první stupeň.

Ochrana živočichů – žáci se seznámí se základními principy ochrany živočichů v České republice, s kategoriemi zvláště chráněných živočichů a jejich příklady, dovědí se jak se chovat při nálezu zraněného nebo mrtvého živočicha, svědectví týrání a pod., seznámí se s problematikou (vhodností) ZOO, cirkusů, chovem na kožešiny atd… Program vhodný pro 3.-5. třídu.

Jak vzniká papír – žáci se seznámí s celým životním cyklem papíru od stromu až k recyklaci, vyzkouší si výrobu ručního papíru. Žáci si z domova přinesou kuchyňské prkénko a aspoň dvoje savé noviny. Program vhodný pro celý první stupeň.

Jak se mají zvířátka v zimě – žáci se hravou formou seznámí s tím, jakým způsobem přečkávají zimu různí živočichové, co v zimě potřebují a jaká znamení o jejich pobytu můžeme najít. Na závěr vyrobí něco dobrého ptáčkům. Program vhodný pro 1.-3. třídu. Program si můžete objednat na termíny od poloviny listopadu do února.

Na pavoučím vlákně –žáci nahlédnou do zajímavého světa pavouků, prostřednictvím modelu pavouka, her a pozorování živého pavouka se seznámí se stavbou těla, různými druhy sítí a loveckých metod, zajímavými námluvami a péčí o potomstvo. poznání těchto pozoruhodných živočichů by mělo pomoci odbourat strach z nich. Program vhodný pro celý první stupeň.

Vánoční stromek známý, neznámý – žáci se stručně seznámí s historií vánočního stromečku, s pomocí skutečných ukázek se naučí poznávat běžné druhy našich jehličnanů, aktivně se seznámí s problematikou pěstování a rozvozu vánočních stromečků, uvědomí si, jaké jsou k přírodě šetrné možnosti pořízení stromečku a doví se, co znamená zkratka FSC. Každý žák si vyrobí i jednoduchou vánoční dekoraci. Program vhodný pro 3.-5. třídu.

 

Programy venku či střídavě venku i v učebně (není-li uvedeno jinak, možnost realizace v květnu-červnu a září-říjnu):

NOVĚ Se skřítkem Mrazílkem do lesa i na louku – program probíhá na lesním okraji v blízkosti školy. Při hrátkách se skřítkem Mrazílkem se děti dovědí, co dělají rostlinky i zvířátka v zimním lese a na louce, podívají se, co zvířátka v lese zanechala, něco na místě vytvoří a možná si i něco malého odnesou do školy. Program počítá se sněhovou i bezsněžnou variantou, lze jej realizovat v prosinci – únoru. Je vhodný pro 1. a 2. třídu (pro zbytek prvního stupně je podobný program níže).


NOVĚ Co se děje venku v zimě - program probíhá na lesním okraji v blízkosti školy. Podíváme se, co se děje v přírodě v této části ročního cyklu a jaká znamení o svých zimních aktivitách nám zde nechali živočichové. Žáci se také v živočichy sami promění. Něco vytvoří přímo v krajině a možná si i něco odnesou do školy. Program počítá se sněhovou i bezsněžnou variantou, lze jej realizovat v prosinci – únoru. Je vhodný pro 3.-5. třídu.

NOVĚ Malujeme Zemi zemí – žáci si vyrobí tempery z půdy, kterou získají přímo na místě realizace programu. Při zpracování se seznámí s její rozmanitostí a strukturou. Namalované výtvory mohou ozdobit školu. Učitel dostane recept na výrobu temper. Program se obzvlášť hodí ke Dni Země, ale je možné ho realizovat kdykoliv od dubna do října. Děti se mohou ušpinit, měly by mít starší oblečení do terénu. Program vhodný pro celý první stupeň.

NOVĚ Jak to pěkně roste, kvete – žáci v terénu pracují s rostlinami, uvědomí si pestrost tvarů , barev a vůní, ty jedlé mohou i ochutnat. Podle jednoduchých pomůcek si vyzkouší některé rostliny poznat. Získají také něco k vyzdobení třídy. Program vhodný pro celý první stupeň.


Co žije na louce – žáci se dozvědí, jak funguje ekosystém louka, vyzkouší si lov hmyzu smýkací sítí a případně se ho pokusí  zařadit do řádů, na některé druhy hmyzu si také zahrají. Program vhodný pro celý první stupeň.

Co žije ve vodě – žáci se dovědí, jak funguje vodní ekosystém, vyzkouší si lov vodních bezobratlých síťkou planktonkou a jejich určování podle zjednodušeného klíče, nebude chybět ani hra a výtvarná aktivita. Program vhodný pro celý první stupeň.

Co žije v lese – žáci se dozvědí, jak funguje ekosystém lesa, různými loveckými metodami se seznámí s bezobratlými obyvateli jednotlivých pater. Program vhodný pro celý první stupeň. Tento program je možné realiozovat od dubna.

Hmyz kolem nás – žáci si vyzkouší lov hmyzu smýkací sítí (hmyz se po demonstraci opět vypustí), seznámí se i s dalšími entomologickými pomůckami. Vyzkouší si poznávání různých řádů, prohlédnou si ukázku sbírky a dozvědí se, proč je třeba hmyz sbírat a zkoumat. Program vhodný pro 5. třídu.

Ptáci kolem nás – ornitologická vycházka s dalekohledy naplněná povídáním o ptácích a doplněná pracovními listy (možnost realizace po celý rok). Program vhodný pro 4.-5. třídu.

Na pavoučím vlákně – venkovní varianta - žáci nahlédnou do zajímavého světa pavouků, prostřednictvím modelupavouka, her a pozorování živého pavouka se seznámí se stavbou těla, různými druhy sítí a loveckých metod, zajímavými námluvami a péčí o potomstvo. Vyzkoušejí si též nachytat a případně určit pavouky dle jednoduchého klíče, zkusí najít různé typy pavučin. Poznání těchto pozoruhodných živočichů by mělo pomoci odbourat strach z nich. Program vhodný pro celý první stupeň.

Výprava do Tajgy
- terénní program na trase naučné stezky NPR Kladské rašeliny určený pro 1. stupeň ZŠ. Začátek programu je na parkovišti v osadě Kladská. Tématem programu je ekosystém rašeliniště, jeho využití člověkem a ochrana. Žáci uvidí i provázanost života lidí s tímto místem Vyzkouší si výzkum v terénu a nechají na sebe působit krajinu při výtvarné aktivitě. Program trvá přibližně 180 minut a jeho cena je 55 Kč na žáka. Dopravu si zajišťují školy samy. Program lze realizovat v dubnu - říjnu. Možno i větší skupiny, nejvýše do 50 ýáků, lépe však méně.
Doporučené vybavení: Každý by měl mít vhodnou obuv a oblečení do terénu, pití, pláštěnku, pokrývku hlavy, věci doporučuji nést v batohu (tašky přes rameno nebo do ruky v terénu překáží). Skupina by měla být vybavena lékárničkou, ve které by mimo jiné neměly chybět prostředky proti alergii.

  

Aktuálně

V rubrice Blog je článek o ptačích budkách, jejich výběru a umístění. http://ekovychovazapad.webgarden.cz/unnamed/blog
V nabídkách pro MŠ i ZŠ jsou nové programy na ven i do učebny. Například botanické, výtvarné, ptačí a netopýří,při jejichž tvorbě jsem využila metodiku ČESON http://www.ceson.org/.
V obchůdklu si teď na jaře povšimněte ptačích budek ke složení. Zvládnou je s mírnou dopomocí smontovat i malé děti. Brzy bude nejvyšší čas budky vyvěsit. Více zde http://ekovychovazapad.webgarden.cz/unnamed/obchudek
IMG_4225.JPG
Kontakt

Mgr. Kateřina Dvořáková    IČ: 02123789
ekologická výchova a entomologický výzkum
Tři Sekery 21, 353 01 Mariánské Lázně

email: ekovychova-dvorakova@seznam.cz
mobil: 608 131 672

číslo bankovního účtu: 197673144/0300
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one